Zahajujeme prodej poslední etapy RD typu D

Výstavba poslední etapy: domy typu D zahájena.

30.05.2016

V rámci projektu vzniklo osm dvoupodlažních RD typu D, obdélníkového půdorysu. Svým architektonickým tvaroslovím navazují na ostatní typy domů v obytném souboru. Hlavní vstup z ulice je v úrovni 2.NP. 1.NP je částečně zapuštěno do svahu. V severní části jsou zvýrazněny ostrou siluetou šikminy pultové střechy, nižší hmota garáže je odlišená šedou omítanou fasádou. Na hlavní severní fasádě jsou užita jen úzká horizontální okna, na jihu se pak dům přes prosklené plochy otevírá do zahrady. Kompaktní hmotu na jižní straně zvýrazňuje balkon. Materiálové a barevné řešení fasády a výplní otvorů vychází ze stejných principů jako u ostatních typů domů. Každá dvojice domů je složena ze dvou typů – kratší a delší varianty. Oba typy se liší délkou, dispozičním uspořádáním a materiálem fasády.

Podrobnější informace na http://www.picador.cz/lesni-mesto-blansko#rodinne-domy-typu-d

 

 

 

 

Připojené obrázky