Rezidenční development

Současná developerská činnost společnosti je výsledkem dlouhodobých zkušeností na trhu a má širokou škálu odborného záběru od architektonického návrhu až po dokončení stavby a předání klientovi.

/www/data/imgs/00363m.jpg V zajímavých a cenných lokalitách rozvíjíme investorské záměry především v oblasti rezidenční výstavby. Zajišťujeme všechny fáze projektu od vyhledání vhodného pozemku, přes rozvoj myšlenky a její financování až po prodej či pronájem nemovitostí prostřednictvím vlastní realitní kanceláře.

Velký důraz klademe nejen na kvalitu, ale i jedinečnou a netradiční architekturu, která respektuje světové moderní trendy.

Usilujeme o architektonickou rozmanitost a přitom klademe důraz na kvalitu prostředí v širším slova smyslu. V našich projektech chceme akcentovat nikoli byt či bytovou jednotku ale domov. Nikoli bydlení, ale životní styl. Při vzniku rezidenčních souborů se snažíme o vznik nové „sousedské" komunity, kde se sousedé navzájem znají, zdraví a mají se v úctě.

/www/data/imgs/00453m.jpg Na našich projektech se podílejí architektonické ateliéry, které jsou zároveň i autory urbanistických koncepcí. Pro jejich práci je jednotícím elementem snaha vytvořit kompaktní bydlení, tj. nízkopodlažní zástavbu. To by mělo pomoci k dosažení našeho cíle: vznik a fungování skutečné komunity. K tomu architekti vytváří i další předpoklady v podobě „míst střetávání", ať už to jsou parky, hřiště, piazzety či společné prostory v domech.

 

 

Stabilita, zkušenosti, odborné znalosti pracovníků a jejich odpovědný přístup jsou pro budoucího klienta zárukou, že projekt bude dokončen ve smluvní ceně, požadovaném termínu a kvalitě, která je srovnatelná s evropským standardem.