Pronájem nemovitostí

Od momentu převzetí zastupování až po nalezení Vámi požadované nemovitosti, nebo nového nájemce, vyvíjíme činnost formou kompletního zpracování dokumentace nemovitosti, inzerce v tisku, prezentaci na internetu, osobním kontaktem, zasíláním e-mailů a SMS poptávajícím, přímým marketingem.

Služby při zprostředkování pronájmu nemovitosti

Realitní poradci PICADOR, spol. s r.o. vedou jednání a konzultace ve všech následujících bodech:

Zajištění a příprava podkladů potřebných pro pronájem nemovitosti

- list vlastnictví z katastrálního úřadu
- nájemní / podnájemní smlouva
- výpis z obchodního rejstříku
- stanovy družstva, potvrzení o členství v družstvu
- příprava a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní

Zajištění a příprava listin, smluv a úkonů potřebných pro uzavření obchodu

- vyhotovení nájemních či jiných smluv souvisejících s pronájmem nebo podnájmem bytu, rodinného domu nebo komerčních prostor
- protokol o předání bytu/domu

Zajištění převodů

- odběru elektrické energie
- odběru plynu
- převod účastnictví telefonní linky