Prodej nemovitostí

Od momentu převzetí zastupování až po nalezení zájemce se staráme o prodej Vaší nemovitosti formou kompletního zpracování dokumentace nemovitosti, inzerce v tisku, prezentaci na internetu, osobním kontaktem, zasíláním e-mailů a SMS poptávajícím, přímým marketingem.

Služby při zprostředkování prodeje nemovitostí

Naši realitní poradci vedou jednání a konzultace ve všech následujících bodech:

Zajištění a příprava podkladů potřebných pro financování obchodu

- list vlastnictví z katastrálního úřadu
- snímek z pozemkové mapy
- nájemní smlouva
- výpis z obchodního rejstříku
- stanovy družstva, společenská smlouva
- potvrzení o členství v družstvu
- příprava a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

Zajištění a příprava listin, smluv a úkonů potřebných pro uzavření obchodu

- kupní smlouva
- smlouva o převodu členských práv a povinností
- smlouva o převodu obchodního podílu
- smlouva o finančním vyrovnání
- svolání řádné valné hromady za účasti notáře
- návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
- předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu
- návrh na zahájení řízení ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku
- protokol o předání bytu / domu

Úschova finančních prostředků

- zprostředkování notářských, advokátních a bankovních úschov finančních prostředků u renomovaných partnerů

Postup při prodeji Vaší nemovitosti.

První seznámení s klientem

Při našem prvním setkání Vás budeme informovat o způsobu práce naší kanceláře. Dostanete všechny informace týkající se náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, rozsahu služeb, způsobu jejich úhrady, výše provize, atd.

Zpracování dokumentace nemovitosti, stanovení tržní ceny a vypracování znaleckého posudku

Pokud s podmínkami prodeje souhlasíte nemovitost prohlédneme, nafotíme (natočíme na video), zabezpečíme kopie stavební dokumentace u příslušného stavebního úřadu, prověříme možné alternativní využití nemovitosti či volného pozemku. Nabídku zpracujeme, provedeme analýzu situace na trhu, zvážíme technický stav nemovitosti, posoudíme případná břemena či překážky a vypracujeme aktuální odhad tržní ceny. Dále vypracujeme znalecký posudek, ve kterém je stanovena tzv. administrativní cena vaší nemovitosti, která je nutná pro správné vyměření daně, kterou musíte podle zákona z převodu nebo prodeje bytu či domu zaplatit.

Vlastní prodej Vaší nemovitosti

V případě Vašeho zájmu a podpisu zprostředkovatelské smlouvy pak zpracujeme tzv. exposé, což je soubor dokladů, charakterizujících nemovitost. Nemovitost zavedeme do naší databáze, odkud bude nabízena formou exportu dat na nejznámější realitní internetové servery a dále bude inzerována v realitních časopisech. Prodejem Vaší nemovitosti bude pověřen konkrétní realitní makléř, který s Vámi bude v pravidelném kontaktu. Ten Vás bude informovat o postupu prodeje a krocích, které jsme udělali k tomu, abychom váš byt nebo dům prodali. Budete tak neustále vědět, co všechno děláme pro to, abychom váš byt nebo dům prodali. Vaše nemovitost bude okamžitě nabídnuta naším poptávajícím klientům a dále také spolupracujícím realitním kancelářím. Spolupracujeme jenom s prověřenými realitními kancelářemi,s kterými máme již dlouhodobé zkušenosti. Tento fakt umožní,že Vaše nemovitost bude nabídnuta velkému množství poptávajících klientů, což umožní rychlý prodej nemovitosti.

Příprava smlouvy o budoucí smlouvě a kupní smlouvy

Naše kancelář byla úspěšná a nalezla zájemce, který respektuje cenu i eventuální doplňující podmínky a břemena. Připravíme smlouvu o budoucí smlouvě a sjednáme schůzku mezi Vámi a kupujícím, kde probereme všechny detaily potřebné pro transakci. Kupec je obvykle vyzván ke složení kauce ve výši obvyklé 10% z kupní ceny, kterou naše kancelář poté spravuje. Nastává čas pro přípravu kupní smlouvy. Sepsání kupní smlouvy je proces velice složitý, a to i přes názory některých makléřů či komerčních právníků. Každá smlouva je totiž jiná, vyskytuje se celá škála okolností, které jsou individuální pro daný případ. Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že z hlediska bezproblémového vkladu do katastru nemovitosti, je nejlépe zadat sepsání kupní smlouvy notáři či advokátovi. Ten také nese za správnost veškeré garance. Spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláří, která nám potřebné služby již dlouhou dobu k naprosté spokojenosti naších klientů poskytuje.

Vklad do katastru, pojištění nemovitosti

Sepsáním kupní smlouvy většinou naše práce nekončí. Je třeba zajistit vklad do katastru, což je úkon, kterým přechází vlastnické právo na kupujícího. V dnešní poněkud chaotické době, plné neseriózních obchodních partnerů, má naše kancelář možnost pozdržením vkladu do termínu zaplacení kupní ceny oddálit přechod vlastnictví na kupujícího, a tím chránit prodávajícího. Ve složitějších případech při koupi na úvěr, kdy kupující hodlá kupovanou nemovitost použít jako zástavu, oceníte námi ošetřenou a notářským zápisem psanou smlouvou (která je veřejnou listinou). Ta umožňuje bez složitého soudního řízení exekuce majetku kupujícího, pokud tento, v termínu ve smlouvě určeném, kupní cenu nezaplatil.

Služby pro kupujícího

Doba mezi podpisem kupní smlouvy a zapsáním nového majitele je riziková. Abychom Vám zajistili maximální jistotu, zabezpečujeme úschovu částky kupní ceny do doby, než je prodej skutečně realizován a zapsán v katastru nemovitostí. Většinou tak činíme úschovou u notáře anebo složením částky na náš depozitní účet. Dále Vám budeme nápomocni při získání hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Naše dlouholetá spolupráce s některými bankovními ústavy nám zaručuje rychlé a kvalitní služby.