Polyfunkční dům Brno-Žebětín

Výstavba objektu polyfunkčního domů v lokalitě Žebětín "Za kostelem"

pol.dum* Zahájení výstavby - jaro 2006
* Dokončení výstavby - srpen 2007

Urbanistické řešení stavby
Objekt je navržen jako součást centrálního prostoru obytné zóny společně s objekty tzv. „Velké komerce" a bytového domu poblíž kruhové křižovatky, čemuž odpovídá přiměřená důstojnost jeho hmotového a funkčního řešení a to ve vazbě na dopravní řešení území - umístění zastávek hromadné dopravy, orientace komerčních prostorů do pěších zón, a situování bytových jednotek v souladu s požadavky na bydlení (orientace k světovým stranám, do klidových zón apod.).


pol.dumArchitektonické řešení stavby
Objekt je třípodlažní, podsklepený, se dvěmi samostatnými vstupy, schodišti a výtahy. Z hlediska funkčního zahrnuje bytovou část včetně bytů pro vozíčkáře a osoby s omezenou schopností pohybu a část komerční, obsahující obchody a služby v přízemí přístupné ze strany od budoucí zastávky hromadné dopravy a dále kancelářské prostory včetně ateliéru. Byty v přízemí zahrnují obytnou terasu, prostorově a provozně oddělenou od sousedních bytů a teras, cloněnou z hlediska hluku a bezpečnosti pohledovou gabionovou zdí, terasy jsou přístupné venkovními vstupy přes komunikaci podél zdi pro možnost údržby trávníků a porostů. Byty v dalších podlažích vesměs zahrnují balkóny případně lodžie. Hmota hlavního nároží orientovaného k centrální kruhové křižovatce s ateliérem je zvýrazněna svým opláštěním z plechových šablon v šedostříbrné povrchové úpravě, stejně jsou opláštěna čela balkónů a severovýchodní atyka a ostění lodžií na druhém, jihozápadním nároží. Třetí z hlediska výrazového, severovýchodní nároží je podtrženo tmavošedými rohovými okny v návaznosti na pohledově přechodová kruhová okna nad vjezdem do podzemních garáží. Ostatní fasády jsou tvořeny hladkou omítkou v kombinaci vínově červeného, zelinkavého a šedého odstínu. Významným prvkem fasády je opláštění schodišťových prostorů z vertikálně osazených fošen namořených v šedém odstínu, obdobně jsou řešeny pergoly balkónu, lodžií a pěší komunikace před vstupy do obchodů a služeb.

pol.dumZákladní údaje charakterizující stavbu

 • Plocha pozemků: 1890m2
 • Zastavěná plocha: 1028m2
 • Zpevněné a komunikační plochy: 372m2
 • Obestavěný prostor: 13354 m2
 • Obchodní plochy: 207m2
 • Kancelářské plochy: 453m2
 • Plocha bytů: 1979m2
 • Sklepní boxy: 71m2
 • Garážová stání: 792m2
 • Počet stání: 28
 • Počet bytů: 28

Prodej bytů, nebytových prostor , kanceláři a garážových stání:
Byty, obchodní prostory, kanceláře a garážové stání jsou prodávány do osobního vlastníctví včetně podílů na pozemku a podílů na společných částech domu.

Tabulka prodeje - Polyfunkční dům Brno Žebětín, "Za kostelem"
č. jednotky typ využití podlaží byt (m2) terasa (m2) zatr. plocha balkon (m2) sklep celkem (m2) celková cena stav prodeje
1 nebytový prostor obchod I.NP 69,5         69,5 XXX prodáno
2 nebytový prostor obchod I.NP 68,9         68,9 XXX prodáno
3 nebytový prostor obchod I.NP 69         69 XXX prodáno
43 nebytový prostor kancelář I.NP 63,6         63,6 XXX prodáno
35 nebytový prostor kancelář I.NP 64         64 XXX prodáno
4 byt 3+kk I.NP 101,3 23,3 29,7   ano 141 XXX prodáno
5 byt 1+kk I.NP 47,8 14,3 17,7   ano 74,6 XXX prodáno
6 byt 2+kk I.NP 63,7 19,1 33,9   ano 99,4 XXX prodáno
7 byt 2+kk I.NP 63,9 19,1 33,9   ano 99,6 XXX prodáno
8 byt 2+kk I.NP 63,7 19,1 33,9   ano 99,4 XXX prodáno
9 byt 2+kk I.NP 63,9 19,1 33,9   ano 99,6 XXX prodáno
10 byt 1+kk I.NP 44,6 17 15   ano 74,2 XXX prodáno
11 byt 3+kk II.NP 116,4 12,6       129 XXX prodáno
12 byt ateliér II.NP 82,5         82,5 XXX prodáno
13 byt garsoniera II.NP 30,4         30,4 XXX prodáno
14 byt 1+kk II.NP 44,5     7,4   51,9 XXX prodáno
15 byt 2+kk II.NP 63,8     9,8 ano 73,6 XXX prodáno
16 byt 3+kk II.NP 103,8     10,1 ano 113,9 XXX prodáno
17 byt garsoniera II.NP 30,4         30,4 XXX prodáno
18 byt 3+kk II.NP 103,7     10,1 ano 113,8 XXX prodáno
19 byt 2+kk II.NP 63,6     9,8 ano 73,4 XXX prodáno
20 byt 1+kk II.NP 47,7     7,4 ano 55,1 XXX prodáno
21 byt 3+kk II.NP 101,1     10,1 ano 111,2 XXX prodáno
22 byt 3+kk III.NP 116,4 12,6     ano 129 XXX prodáno
23 byt ateliér III.NP 82,5         82,5 XXX prodáno
24 byt 1+kk III.NP 44,5     7,4   51,9 XXX prodáno
25 byt 2+kk III.NP 63,8     9,8 ano 73,6 XXX prodáno
26 byt 3+kk III.NP 101,1     10,1 ano 111,2 XXX prodáno
27 nebytový prostor kancelář III.NP 27,7         27,7 XXX prodáno
28 byt garsoniera III.NP 28         28 XXX prodáno
29 byt 3+kk III.NP 101     10,1 ano 111,1 XXX prodáno
30 byt 2+kk III.NP 63,6     9,8 ano 73,4 XXX prodáno
31 byt 1+kk III.NP 47,7     7,4 ano 55,1 XXX prodáno
32 byt 3+kk III.NP 101,1     10,1 ano 111,2 XXX prodáno

O nás