Lokalita a koncepce zástavby

Na samém okraji města Brna, poblíž centra původní zástavby Líšně, je navržen obytný soubor Zahradního města. Ve stále více zastavované moravské metropoli roste nedostatek volných a zelených ploch, což vede ke snaze realizovat bydlení, které bude takových ploch nabízet dostatek. Právě projekt Zahradního města splňuje požadavky náročných klientů, kteří chtějí bydlet ve městě, zároveň však touží po domě se zahradou, po klidu a příjemném prostředí.

Lokalita Brno - Líšeň

Brněnská část Líšeň, která je dobře dostupná s centrem města, má zároveň velice blízko do nezastavěné přírody. Těsné sousedství s atraktivním Mariánským údolím, blízkost literárního kraje lišky Bystroušky, či nedaleký Moravský kras dělají z tohoto projektu velice lákavou nabídku bydlení. Taková spojitost města a krajiny je vyhledávaným způsobem života dnešních lidí.

Uprostřed klasické okrajové zástavby a svažitých polí se v současné době nacházejí neudržované zahrady, jeden z posledních svědků nyní již dávných časů, ke kterým se stále častěji vracíme. Proč tedy této ladem ležící půdě nevěnovat pozornost a nezajistit jí důstojnou rekultivaci? Právě to bylo jedním z impulsů, které autory vedly k myšlence Zahradního města.

/www/data/imgs/00470m.jpg Líšeň je historický městys, katastrální území a městská čtvrť, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Líšeň také městská část na východě statutárního města Brna. Je zde evidováno 130 ulic, 3 160 adres. Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované 80. letech 20. století). Na rozdíl od nové Líšně má stará Líšeň dodnes charakter spíše velké vesnice či městečka.

Městská část Brno - Líšeň se nachází na východním okraji města Brna. Dostupnost městské hromadné dopravy a okolní romantická příroda Moravského krasu řadí Líšeň na přední místo v preferencích občanů.

Území Líšně se pomyslně dělí na dvě části - novou a starou Líšeň. Novou Líšní místní obyvatelé nazývají území s převahou sídlištní panelové zástavby, starou Líšeň tvoří především rodinné domy. Postupem času se však tyto rozdíly smazávají. Na území Líšně lze definovat ještě třetí část - rekreační zónu. Tu tvoří především oblast

Velké Klajdovky a Mariánského údolí s přilehlými chatovými osadami. Krásné přírodní okolí Líšně skýtá téměř neomezené možnosti k aktivnímu i pasivnímu odpočinku.

Rostoucí počet nových rodinných i bytových domů a domů nově rekonstruovaných nás jen utvrzuje o neutuchajícím zájmu občanů o bydlení v Líšni.

/www/data/imgs/00471m.jpg Líšeň má velice krásné přírodní okolí, skýtající téměř neomezené možnosti k aktivnímu i pasívnímu odpočinku. Mariánské údolí, nacházející se v romantickém údolí Říček, s několika vodními nádržemi, obklopené hustými lesy a propojené udržovanými cestami, patří k nejnavštěvovanějším místům. Zároveň je i vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku, cyklistiku a v neposlední řadě i k projížďkám na koních. Návštěvníkům Mariánského údolí jsou kromě areálu pro parkur a dětského zábavního areálu k dispozici i restaurace a stánky s občerstvením.

Hustá síť místních komunikací a pravidelné spoje městské hromadné dopravy zabezpečují velmi kvalitní dopravní obslužnost Městské části Brno - Líšeň. Výhradním provozovatelem městské hromadné dopravy je Dopravní podnik města Brna.

Podrobné informace o MČ Brno - Líšeň na http://www.brno-lisen.cz/

Koncepce zástavby

Nově navržené objekty rodinných a bytových domů jsou zasazeny do původní zástavby tak, aby maximálně využívaly pozemek, zároveň však splňují všechny předepsané limity území a poskytují dostatečné množství volných prostranství.

Návrh doplňuje stávající zástavbu, ctí stávající rodinný charakter. Měřítko převládající řadové zástavby rodinných domů se opakuje i v novém návrhu, je tedy jen přirozeným rozvojem původní situace v soudobém pojetí. Nově navržené domy respektují a využívají terén, vznikají tak objekty, které nebudou výškově rušit hladinu okolní zástavby.

 

/www/data/imgs/00453m.jpg Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navržené komunikace se pak napojuje hlavní ulice celého obytného souboru zakončená obratištěm. Tato komunikace dělí řešený pozemek na jednotlivé podélné celky zástavby. Hmoty navržených domů jsou pojaty moderně, jednoduché hranaté objemy kontrastují s klasickou zástavbou, navozují městský charakter. Zároveň však autoři mezi ně vložili dostatek architektonických a urbanistických prvků pro klidný a bezpečný pobyt. Obyvatelé tu mají k dispozici dostatek veřejných ploch, zejména pak ve svažitém parčíku, který nabídne dostatek prostoru k využití volného času, do budoucna bude tvořit spojnici Zahradního města s ulicí Novolíšeňskou, umožní tedy přístup do souboru ze severní strany.


Typy domů

/www/data/imgs/00654m.jpgSvažitá plocha, která byla architektům k dispozici, nabízela jednoznačné řešení stupňovitých domů, které budou elegantně klouzat po svahu. Stejně tak i rozdílně přístupné a orientované pozemky umožnily v zástavbě navrhnout několik různých architektonických typů, projekt tak nabízí velice širokou nabídku bydlení.

Blok atriových domů severně od příjezdové komunikace nabízí bydlení vysokého standardu. Domy svojí rozlohou velkoryse využívají stavební parcelu, svým zapuštěním v terénu nabízejí terasovité dispozice s vnitřním atriem, které nabízí dostatečné soukromí. Návrh rodinných vil umožňuje prostup slunečních paprsků celým interiérem, domy nabízejí kvalitní výhled do okolí. Výrazné arkýře se stávají charakteristickým rysem domu, umožňují mu orientaci místností k více světovým stranám, ulici dodávají rytmus, oživují ji. Dřevěný obklad s bílou omítkou a pohledovým betonem vytvářejí společně zajímavou kompozici.

/www/data/imgs/00446m.jpg Jižní blok je tvořen deseti řadovými a jedním menším terasovým bytovým domem. Návrh i tady respektuje svažitý terén, domy jej tedy opět terasovitě kopírují. Při pohledu z ulice domy působí jako jednopodlažní, postupné klesání terénu přidává domům na významu a umožňuje uživatelům výhled do okolí. Bíle omítnuté hmoty vkusně doplňují dřevěné obklady a kamenné stěny. Terén v závěru této řady umožnil vznik malého náměstíčka, které prostor ulice oživuje.

/www/data/imgs/00448m.jpg
Severozápadní cíp pozemku tvoří terasový bytový dům s různými bytovými jednotkami, hmota domu kopíruje svažitý terén, který dává vzniknout zajímavému bloku, kterým je celý soubor ukončen.
Na své si tady v tomto domě se zahradami přijdou jak rodiny s dětmi, mladé zaneprázdněné páry, nároční podnikatelé či moderně smýšlející a žijící „singles".

 


Vlastnosti domů

/www/data/imgs/00532m.jpgVe všech domech Zahradního města je kladen důraz na kvalitní konstrukce, logické dispozice, vizuální kontakt s okolím i dostatečné množství soukromí. Rozličné architektonické tvarosloví nabízí několik variant bydlení.

V zástavbě se nacházejí domy o velké užitné ploše, které uspokojí náročné klienty, kteří chtějí být reprezentováni nadstandardní architekturou, najdeme tu i řadové domy střední velikosti či byty, které vyhoví jak mladým rodinám, tak i náročnějším klientům.

Umožňíme individuální přístup ke každému klientovi, domy lze nabídnout v upravených variantách, kdy stejný dům nabídne dispozici v různých velikostních kategoriích.

/www/data/imgs/00651m.jpgDomy svými konstrukcemi splňují energetické požadavky, které stanovují normy, avšak nesnaží se zaujímat náročné pozice v řadách nízkoenergetických či pasivních domů. Nabízejí spíše bydlení ve smyslu příjemného pocitu, na základě potřeby lidí bydlet ve slušném a moderním prostředí. Prosklenými plochami do bytu míří spousta slunečních paprsků, se kterými však domy bojují už svojí konstrukcí, kdy horní patro půdorysně překrývá spodní, okna mají navíc k dispozici účinné venkovní stínící prvky.